Какво е Е Домейн

Уеб хостингът (от английски: web hosting – буквално уеб или мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр.

На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на един или няколко компютъра (сървъри), които имат директен и висококачествен достъп към Интернет.
В действителност хостинг може да се осигури, от който и да е компютър, включително, персонален, който е свързан с Интернет, за да може да предоставя за разглеждане, ползване, теглене уебстраници и файлове, но за по-голям обем на файловете и повече посетители (най-общо казано), това се предоставя като услуга от хостинг компании, които също така осигуряват широколентов достъп на сайта и файловете към Интернет.
E-mail хостинг
Използва се за електронна поща. Чрез този тип хостинг потребителят може да избегне ползването на услугите на безплатните уеб пощи в Интернет. E-mail адресът name@domain.tld може да бъде с името на хостинг провайдъра, а може да бъде и с името на домейна, който потребителят е регистрирал. Повечето хостинг провайдъри дават възможност за достъп до пощенските кутии през уеб интерфейс или чрез мейл клиент инсталиран на компютъра на потребителя, използващ протоколите POP3 и IMAP. При mail хостинга потребителят има възможност за създаване на множество пощенски кутии с едно и също TLD (домейн от първо ниво) име на домейн.
Пример за адреси на потребителски пощенски кутии:
ivan@mysite.com
dragan@mysite.com
offise@mysite.com и т.н.
При този тип хостинг, за разлика от услугите на безплатните уеб пощи, потребителят избягва прикачването на рекламни послания към неговите писма, каквато е практиката на почти всички безплатни уеб базирани пощи.
Файлов хостинг

Файл хостинг.
Файловият хостинг е близък до споделения уеб хостинг, като при него на сървъра не се разполагат уеб сайтове и уеб приложения, а се съхраняват файлове. Предимството което дава файловият хостинг е надеждното съхранение на информацията, както и възможността да бъде достъпвана от всеки един компютър в Интернет пространството, с подходяща за бърз трансфер скорост. Най-често се използва за съхранение и архивиране на големи масиви от данни, които да бъдат достъпни от различни точки на света. Файлов хостинг ползват големи корпорации състоящи се от множество филиали, фирми с международни представителства и т.н.

Облак-хостинг
Облак-хостинг, хостинг в облак или на английски cloud hosting е понятие, което произтича от Cloud computing (изчисления в облак), тоест отнася се до хостинг услуга, базирана на изчисления в облак-поколение инфрастрактура от сървъри. За Cloud хостинг може да се счита услуга, която отговаря на следните условия: изградена e от група от сървъри, които обединяват изчислителните си ресурси, използва автоматизирана система балансиране на натоварването, има излишък на ресурси (памет, дисково място и процесорно време), достъпна е винаги, когато потребителите ѝ се нуждаят от повече натоварване, има динамично променливи ресурси и системата от сървъри ги разпределя веднага (автоматично), при заявка на потребителя, гъвкава е и позволява безпроблемно увеличаване и намаляване на използваните обеми.

Cloud хостинг услугите са тясно свързани с използването на технологии за виртуализация. Повечето Cloud хостинг поколение инфраструктури използват някаква технология за виртуализация, за да осъществят процес на абстракция на ресурсите на сървърите си и да отделят в управлението им физическите масиви, които осигуряват въпросните ресурси.

Какво е домейн ?