GZIP компресия на сайт

Използване на GZIP компресия?
Компресирането на данни е процес, при които файловете се реформират в друг формат поради определени проблеми.
Архивирането (така се нарича компресирането на данни) е процес, при който даден файл (който, разбира се, се определя от потребителя), се реформира във формат ZIP или RAR, и се създават резервни копия на даден файл.

Разликата с оригиналния файл е, че новият заема по-малко място (с други думи, той е компресиран). За да се осъществи този процес, се прилагат различни математически методи и алгоритми, чрез които се съпоставят различни кодове, махат се излишни знаци.

Алгоритмите за компресиране без загуба обикновено използват методи за премахване на статистическото повторение за да преставят данните в по – сбит вариант, без да се губи информация. Компресирането без загуба е възможно тъй като в повечето данни от реалния живот има статистическо излишество.

Например в едно изображение може да има области в които цветът не се променя въхру няколко пиксела, вместо да кодираме „червен пиксел, червен пиксел, …”, информацията може да се представи като „279 червени пиксела”. Това е базов пример за това как работи run-length encoding, има много схеми по които може да се намали размер на файл, като се елиминира излишеството в информацията.
Какво е GZIP?